Image
Image

Entertainments

วิธีการต้มยาสมุนไพรอาบ

admin101Jun 17, 2023

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมภาชนะ(หม้อ) เบอร์. 40-45 ใส่น้ำให้เกือบเต็มหม้อ ขั้นตอนที่ 2 : ต้มน้ำพอใกล้เดือด ทำความสะอาดใบยาสสมุนไพรพอสะอาด (ทุบขมิ้นอ้อยและขมิ้นชันให้พอแตก) แล้วใส่น้ำลงไปในหม้อ ขั้นตอนที่ 3 :…

Image

Most Viewed

วิธีการต้มยาสมุนไพรอาบ

admin101Jun 17, 2023

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมภาชนะ(หม้อ) เบอร์. 40-45 ใส่น้ำให้เกือบเต็มหม้อ ขั้นตอนที่ 2 : ต้มน้ำพอใกล้เดือด ทำความสะอาดใบยาสสมุนไพรพอสะอาด (ทุบขมิ้นอ้อยและขมิ้นชันให้พอแตก) แล้วใส่น้ำลงไปในหม้อ ขั้นตอนที่ 3 :…

dummy-img

Hello world!

Nov 2, 2022