June 2023

วิธีการต้มยาสมุนไพรอาบ

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมภาชนะ(หม้อ) เบอร์. 40-45 ใส่น้ำให้เกือบเต็มหม้อ ขั้นตอนที่ 2 : ต้มน้ำพอใกล้เดือด ทำความสะอาดใบยาสสมุนไพรพอสะอาด (ทุบขมิ้นอ้อยและขมิ้นชันให้พอแตก) แล้วใส่น้ำลงไปในหม้อ ขั้นตอนที่ 3 : ต้มให้เดือดไปเรื่อยๆ ประมาณ 30-40นาที ขั้นตอนที่ 4 : รอจนน้ำต้มอุ่นๆ หรือเย็นพออาบได้ (หลังจากที่ท่านอาบน้ำปกติเสร็จแล้ว) ให้นำขันตักยาต้มอาบได้เลย โดยอาบให้ทั่วตัวหรือบริเวณที่เป็นแผล เช้า/เย็น โดยไม่ต้องล้างออก ปล่อยให้น้ำยาแห้งไปเอง ขั้นตอนที่ 5 : ให้ทำการอุ่นยาสมุนไพรต้มอาบนี้ทุกครั้งให้เดือด หลังจากที่ท่านอาบเสร็จขันสุดท้าย โดยไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มลงไปในหม้อยา (ตัวยาจะใช้หรืออยู่ได้ประมาณ 14 วัน หลังจากนั้นให้สั่งยาใหม่) อาหารที่ควรงบรับประทานระหว่างทำการรักษา1. อาหารทะเลทุกชนิด2. ผลิตภัณฑ์จากทะเล เช่น กะปิ น้ำปลา เกลือ เป็นต้น3. อาหารที่มาจากสัตว์ปีก เช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไก่ เนื้อวัว

วิธีการต้มยาสมุนไพรอาบ Read More »